Mooi Laan, Kriel, 2271

Krag in Kennis / Power in knowledge

logo

017 648 2236

info@hskriel.co.za

Mooi Laan

Kriel, 2271

07:30 - 14:00

Monday to Friday

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Our Vision

 Ons Visie

Die visie van hoërskool kriel is om op ‘n deurlopende basis ‘n kwaliteit diens aan die skoolgemeenskap te lewer, op so ‘n wyse dat die skoliere kan ontwikkel tot hulle volle potensiaal.

En om hulle te lei tot verantwoordelike volwassenheid sodat hulle van waarde kan wees vir die soud-afrikaanse gemeenskap.

 Our vision

The vision of kriel high school is to render a quality service to the school community on a continuous basis,
in such a way that all learners are able to develop to their full potential,
and to guide them to responsible adulthood so that they may be of value to the south african community.