Mooi Laan, Kriel, 2271

Krag in Kennis / Power in knowledge

logo

017 648 2236

info@hskriel.co.za

Mooi Laan

Kriel, 2271

07:30 - 14:00

Monday to Friday

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Promotion Requirements

English Home Language Students

Promotion Requirements Gr8 and 9.

Afrikaans 40%, English 50%, Mathematics 40%.

Any other 3 subjects an average of 40% is needed and
any 2 other subjects above 30%

Promotion Requirements Gr10 to 12.

In English Home Language language a 40% and above mark needs to be achieved.
From the final 6 subjects the following needs to be achieved
2 subjects 40%

3 subjects 30%

One subject may be failed except English Home Language

UNIVERSITY EXEMPTION

50% + must be obtained in atleast 4 of the following subjects:
English Home Language,
Afrikaans, Mathematics,
Mathematics Literacy,
Physical Science,
Life Science,
Geography,
Business Studies,
Accounting,
Computer Application Technology and
Engineer Graphics and Design.

Computer Application Technology and Hospitality Studies doesnt play a role for University Exemption

All universities have their own requirement system, so best will be to check with them

Afrikaans Huistaal Studente

Slaagvereistes Gr8 en 9.

Afrikaans 50%, Engels 40%, Wiskunde 40%.

Enige 3ander vakke moet ‘n gemiddeld van 40% behaal word, uitgesonderd Siswati
Enige 2 ander vakke 30%

Slaagvereistes Gr10 tot 12.

In Afrikaans Huistaal moet 40% behaal word.
Van die 6 oorblywende vakke moet in
2 vakke 40% behaal word en

3 vakke 30% behaal word.

Een vak mag gedruip word mits dit nie Afrikaans is nie.

UNIVERSITEITSTOELATING

50% + moet behaal word in minstens 4 van die volgende vakke:
Afrikaans Huistaal,
Engels, Wiskunde,
Wiskundige Geletterdheid,
Fisiese Wetenskap,
Lewenswetenskappe,
Geografie,
Besigheidstudies,
Rekeningkunde,
Rekenaarinligtingstegnologie en
Ingenieursgrafika- en ontwerp.

Rekenaartoepassingstegnologie, Siviele Tegnologie en Gasvryheidstudies speel geen rol in die bepaling Universiteitstoelating nie.
Vir LOR geld daar spesifieke punte wat behaal moet word vir ‘n sekere rigting.
Vir elke studierigting geld daar spesifieke punte wat in sekere vakke behaal moet word.
Universiteite het verskillende wyses/formules vir berekening van ‘n toelatingspunt gegrond op prestasie in die vakke.
Raadpleeg Universiteite se inligtingstukke.